PPH AMIKA 22-100 Chełm ul. Rejowiecka 169 tel/fax. 82-56-56-928 - www.amikalody.pl

PHU ANDORA 22-100 Chełm UL. Lwowska 24 tel. 82 565 85 55 - www.phuandora.pl

GABINET OKULISTYCZNY Zamość, ul.Peowiaków 1b tel.84 677 51 58 - www.okulistykazamosc.pl

FIRMA BUDOWLANA Dariusz Zgierski tel.602 55 61 40 - www.dar-bud-kominki.pl