PPH AMIKA 22-100 Chełm ul. Rejowiecka 169 tel/fax. 82-56-56-928 - www.amikalody.pl

ANDORA 22-100 Chełm UL. Lwowska 24 tel. 82 565 85 55 - www.andora-okna.pl

GABINET OKULISTYCZNY Zamość, ul.Peowiaków 1b tel.84 677 51 58 - www.okulistykazamosc.pl

FIRMA BUDOWLANA Dariusz Zgierski tel.602 55 61 40 - www.dar-bud-kominki.pl

PHU ELEKTRYK Witnicki Wojciech tel.602 712 730 - elektrykww.pl

LEGAL Szkoła Jazdy tel.605 963 767 - legalchelm.pl

FOTOGRAF "Pasjonatka pięknych chwil zatrzymanych w kadrze" tel. 519 705 072 - chwilewobiektywie.pl